Bí quyết học giỏi tiếng AnhViết

Bí quyết cơ bản cho bài luận tiếng Anh


Khi thực hành viết luận tiếng Anh, bạn cần ghi nhớ các nguyên tắc sau để thực hành thật tốt:


Sử dụng những cấu trúc dễ hiểu

Dùng động từ nhiều hơn là danh từ (not: The meaning of this is that …, but: This means that …)


A-Về câu


Tránh sử dụng từ lóng nhiều
Làm cho bài viết trở nên hấp dẫn hơn bằng nhiều dạng câu khác nhau qua cách sử dụng: Mệnh đề quan hệ
Phân từ
Câu điều kiện
Câu bị động….


Tuy nhiên cũng cần lưu ý những điều sau:


Với các văn bản hành chính, cần áp dụng đúng các câu mẫu quan trọng
Sử dụng câu chủ động nhiều hơn câu bị động
Không nên dài dòng khi dẫn dắt vào đề, nên vào đề ngắn gọn và xúc tích
Học cách sử dụng ngữ pháp chuẩn, chúng rất hưu ích để bạn có thể viết bài luận ngắn gọn và hấp dẫn

 


 

B-Về đoạn văn


Bạn cần nhớ các quy tắc sau
Mỗi đoạn văn cần có 1 ý chính và bạn cần đề cập đến ý này ngay trong câu đầu tiên của đoạn văn
Các câu còn lại trong đoạn văn là để bổ sung và làm sáng tỏ, chứng minh cho ý chính đã nêu trong đoạn
Câu cuối cùng được sử dụng như câu để kết thúc ý cho đoạn và chuyển ý sang đoạn khác


C-Về văn bản

Một văn bản thông thường có cấu trúc như sau
Tiêu đề
Mở bài
Thân bài
Kết luận


Bạn có thể làm cho bài viết thú vị hơn bằng cách nhấn nhá câu, hoặc thay đổi độ dài của câu, ví dụ như việc cho một câu ngắn gọn vào giữa hai câu đã quá dài. Bạn cũng có thể làm tương tự như vậy với cấu trúc đoạn văn song cần tránh các đoạn văn chỉ có 1 đến 2 câu.
Đây là 1 số cách sắp xếp văn bản để bạn có thể tham khảo


1-Từ vấn đề chung đến vấn đề cụ thể
2-Từ vấn đề cụ thể đến vấn đề chung bao quát
3-Từ chủ đề quen thuộc được nhiều người biết đến, dẫn dắt đến chủ đề mới lạ
4-Sắp xếp văn bản theo trình tự thời gian

Học viên tiêu biểu

https://www.facebook.com/yeskids/photos/ms.c.eJw9l9cRAyEMRDvygAIS~;Tdmbpflz28UEEqcd~_4dMa28fe747Y~_X26i5fDTZsz7OdnL0hv4sstX85Gvtyz0~_udsSZ4zYu1vc5Lz~_R8Pe7fLcYJuXLT5~;1pIb5VNyD~;C453kY~;LvkAf~_5Zb~;oLx4znqF4akLujxd5XG7kJ1P56frsu3X~_xn27JN~;I1zG6~_RuIN32Jm~;m~;~_jEX7FP6s8k3njCeP6VvixziDf0QMz~_p~;JyAIHfJA~;LYkif8RUu~_UN~_oLU7EGze~;UYPyIS7ITfo9v~;NK~_Y~_m~;5R~;9kOpH4L5K~_XvK82nr~;PORcCKPwflqndO~;84f28XUN~_nPJt940hzn5Y0~;2T~;1~;AX635~_~;5H2efTJe1eM0BvneJxf1p~;TZfyMeI1~;Db76S8~_TrsZNLTHvNSxb6b6l~_2

https://www.face ...

admin

https://www.facebook.com/yeskids/photos/ms.c.eJxFlNuRxTAIQzva4W3Tf2ObiIj7eUZCxoakS27p1WOtYfnXL0u3lMUNHbbqV3c~;q7~_c8rHqRf29q3vnExrUJ890efyst4I~;fjy6kO~;oX39vJ69~_nBzIlyIf~_J0c0E~;~;GLo1OZFX7C8NnLE8~;tWnXlmfc19d~;9xv7~;N0BN3IF~;2c5QO~;M~_~;O~_ca8Ht78mc~;hfHTeW~;jeJjK6kOc9ZRnvI1XkqS~;W60G9~_TL0pF~_nf~;v6N1ewNFmwL6dWR33QH~;76n60i4z2F83gY9UV~;GvzcL0vsiyjrc~;pTnpfYRw~;6a~;L2~;Jp67q~_d6afIF~_9byf3vBHP~;rDEv531d5Mk7zX10CXCtDr81WX2Y~;vkejN~_DW~_E8ztvnfWvP89GFeuD7tUpyDiv5oh9~_357jz~_Xx876emG~;e7728cP6T

https://www.face ...

admin

https://www.facebook.com/yeskids/photos/pcb.958082487569358/958080940902846/?type=1&theater

https://www.face ...

admin

https://www.facebook.com/yeskids/photos/ms.c.eJw9l9cRAyEMRDvygAIS~;Tdmbpflz28UEEqcd~_4dMa28fe747Y~_X26i5fDTZsz7OdnL0hv4sstX85Gvtyz0~_udsSZ4zYu1vc5Lz~_R8Pe7fLcYJuXLT5~;1pIb5VNyD~;C453kY~;LvkAf~_5Zb~;oLx4znqF4akLujxd5XG7kJ1P56frsu3X~_xn27JN~;I1zG6~_RuIN32Jm~;m~;~_jEX7FP6s8k3njCeP6VvixziDf0QMz~_p~;JyAIHfJA~;LYkif8RUu~_UN~_oLU7EGze~;UYPyIS7ITfo9v~;NK~_Y~_m~;5R~;9kOpH4L5K~_XvK82nr~;PORcCKPwflqndO~;84f28XUN~_nPJt940hzn5Y0~;2T~;1~;AX635~_~;5H2efTJe1eM0BvneJxf1p~;TZfyMeI1~;Db76S8~_TrsZNLTHvNSxb6b6l~_2

https://www.face ...

admin

https://www.facebook.com/yeskids/photos/ms.c.eJw9l9cRAyEMRDvygAIS~;Tdmbpflz28UEEqcd~_4dMa28fe747Y~_X26i5fDTZsz7OdnL0hv4sstX85Gvtyz0~_udsSZ4zYu1vc5Lz~_R8Pe7fLcYJuXLT5~;1pIb5VNyD~;C453kY~;LvkAf~_5Zb~;oLx4znqF4akLujxd5XG7kJ1P56frsu3X~_xn27JN~;I1zG6~_RuIN32Jm~;m~;~_jEX7FP6s8k3njCeP6VvixziDf0QMz~_p~;JyAIHfJA~;LYkif8RUu~_UN~_oLU7EGze~;UYPyIS7ITfo9v~;NK~_Y~_m~;5R~;9kOpH4L5K~_XvK82nr~;PORcCKPwflqndO~;84f28XUN~_nPJt940hzn5Y0~;2T~;1~;AX635~_~;5H2efTJe1eM0BvneJxf1p~;TZfyMeI1~;Db76S8~_TrsZNLTHvNSxb6b6l~_2

https://www.face ...

admin

Giáo viên giới thiệu
Giáo viên giới thiệu
Giáo viên giới thiệu

Ứng dụng hữu ích

Google Play Newsstand

Google Play Newsstand

Với Google Play Newsstand, hãy khám phá thêm các tin tức ...

Tải về
Android Os
Quay lại
Google Translate

Google Translate

Phá bỏ rào cản ngôn ngữ với Google Dịch • Dịch giữa hơn ...

Tải về
Audio Cambridge Advanced TR

Audio Cambridge ...

The Audio Cambridge Advanced Learner`s Dictionary ...

Tải về
Picture Dictionary English

Picture Dictionary ...

Picture dictionary is something where the definition of ...

Tải về
Android Os
Quay lại
bristish bristish bristish bristish bristish bristish bristish