Bí quyết học giỏi tiếng AnhViết

Cách sắp xếp cấu trúc 1 bài luận tiếng Anh

 Cách sắp xếp cấu trúc 1 bài luận tiếng Anh

 

Hãy biến bài luận của bạn trở thành 1 bài điều tra độc đáo, 1 bài tranh luận đầy thuyết phục, 1 bài thuyết minh cho một công việc hay sự kiện nào đó.

  • Câu chủ đề nên bao gồm những ý nổi bật nhất. Ví dụ, bài luận của bạn nói về sự giống nhau giữa 2 tác phẩm văn học. Hãy đưa ra những luận điểm chính trong câu chủ đề.
  • Hãy kiểm tra lại câu chủ đề 1 cách kĩ càng. Nếu trong quá trình viết bài luận, bạn phát hiện ra những luận điểm quan trọng không được đề cập trong câu chủ đề, thì hãy chỉnh sửa lại.
  • Tránh những câu văn liên quan đến chủ đề chung nhưng lại không trực tiếp liên quan đến vấn đề mà bạn đang đề cập.

 

 

Phác thảo những luận điểm mà bạn sẽ đề cập đến trong bài luận.

Hãy sử dụng câu chủ đề để quyết định quỹ đạo của bài luận. Ví dụ, nếu bạn so sánh 2 chủ đề khác nhau, hãy chỉ ra điểm giống và khác nhau giữa chúng.

Sắp xếp những ý chính mà bạn định đề cập tới.

Ví dụ, khi thảo luận về 3 thách thức trong quản lý chiến lược, bạn có thể thu hút sự chú ý của người đọc bằng cách nói về yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất tới ít nhất. Hoặc bạn có thể tạo cường độ cho bài viết bằng cách bắt đầu từ những vấn đề nhỏ nhất.

Viết câu mở đầu cho mỗi đoạn văn.

Một câu mở đầu tốt sẽ giúp cho đoạn văn của bạn trở nên rõ ràng và rành mạch hơn. Hãy dành một câu mở đầu cho mỗi đoạn văn để tập trung nói về 1 luận điểm chính của đoạn văn đó. Việc thảo luận vấn đề ngoài rìa hoặc không liên quan sẽ khiến đoạn văn trở nên lộn xộn và vô tổ chức.

 

 

Sử dụng các từ và câu nối để tạo sự gắn kết giữa các đoạn văn.

Có mở đầu đoạn văn bằng những từ như “likewise” hay “in contrast” sẽ giúp người đọc nắm bắt và theo được dòng suy nghĩ của bạn.

Thiết kế 1 phần kết luận hiệu quả, bao gồm câu chủ đề (Sử dụng cách diễn đạt khác) và phần tóm tắt những luận điểm chính trong bài viết.

Để có được 1 phần kết luận thu hút, bạn nên thêm 1 số kiến thức và hiểu biết của bản thân về những tác động của bài luận tiếng Anh mà bạn viết đến mọi người.

Đọc to bài viết để nắm bắt được sự không nhất quán trong đó.

Bạn có thể nhận ra rằng bài luận của mình đột ngột đổi hướng hoặc một số đoạn văn chứa những thông tin không cần thiết.

Chỉnh sửa vị trí câu và đoạn văn.

Đôi khi sự thu hút của bài viết được cải thiện rõ ràng chỉ bằng việc thay đổi vị trí giữa các câu trong đoạn văn hoặc giữa những đoạn văn trong bài viết. Bạn có thể thấy rằng việc đặt luận điểm ít quan trọng nhất lên đầu bài viết sẽ làm nó trở nên có thu hút với người đọc hơn hẳn. Hãy thử nghiệm mọi sự sắp xếp câu và đoạn văn để nâng cao hiệu quả.

Học viên tiêu biểu

https://www.facebook.com/yeskids/photos/ms.c.eJw9l9cRAyEMRDvygAIS~;Tdmbpflz28UEEqcd~_4dMa28fe747Y~_X26i5fDTZsz7OdnL0hv4sstX85Gvtyz0~_udsSZ4zYu1vc5Lz~_R8Pe7fLcYJuXLT5~;1pIb5VNyD~;C453kY~;LvkAf~_5Zb~;oLx4znqF4akLujxd5XG7kJ1P56frsu3X~_xn27JN~;I1zG6~_RuIN32Jm~;m~;~_jEX7FP6s8k3njCeP6VvixziDf0QMz~_p~;JyAIHfJA~;LYkif8RUu~_UN~_oLU7EGze~;UYPyIS7ITfo9v~;NK~_Y~_m~;5R~;9kOpH4L5K~_XvK82nr~;PORcCKPwflqndO~;84f28XUN~_nPJt940hzn5Y0~;2T~;1~;AX635~_~;5H2efTJe1eM0BvneJxf1p~;TZfyMeI1~;Db76S8~_TrsZNLTHvNSxb6b6l~_2

https://www.face ...

admin

https://www.facebook.com/yeskids/photos/pcb.979911862053087/979910488719891/?type=1&theater

https://www.face ...

admin

https://www.facebook.com/yeskids/photos/pcb.979911862053087/979910382053235/?type=1&theater

https://www.face ...

admin

https://www.facebook.com/yeskids/photos/ms.c.eJw9l9cRAyEMRDvygAIS~;Tdmbpflz28UEEqcd~_4dMa28fe747Y~_X26i5fDTZsz7OdnL0hv4sstX85Gvtyz0~_udsSZ4zYu1vc5Lz~_R8Pe7fLcYJuXLT5~;1pIb5VNyD~;C453kY~;LvkAf~_5Zb~;oLx4znqF4akLujxd5XG7kJ1P56frsu3X~_xn27JN~;I1zG6~_RuIN32Jm~;m~;~_jEX7FP6s8k3njCeP6VvixziDf0QMz~_p~;JyAIHfJA~;LYkif8RUu~_UN~_oLU7EGze~;UYPyIS7ITfo9v~;NK~_Y~_m~;5R~;9kOpH4L5K~_XvK82nr~;PORcCKPwflqndO~;84f28XUN~_nPJt940hzn5Y0~;2T~;1~;AX635~_~;5H2efTJe1eM0BvneJxf1p~;TZfyMeI1~;Db76S8~_TrsZNLTHvNSxb6b6l~_2

https://www.face ...

admin

https://www.facebook.com/yeskids/photos/ms.c.eJw9l9cRAyEMRDvygAIS~;Tdmbpflz28UEEqcd~_4dMa28fe747Y~_X26i5fDTZsz7OdnL0hv4sstX85Gvtyz0~_udsSZ4zYu1vc5Lz~_R8Pe7fLcYJuXLT5~;1pIb5VNyD~;C453kY~;LvkAf~_5Zb~;oLx4znqF4akLujxd5XG7kJ1P56frsu3X~_xn27JN~;I1zG6~_RuIN32Jm~;m~;~_jEX7FP6s8k3njCeP6VvixziDf0QMz~_p~;JyAIHfJA~;LYkif8RUu~_UN~_oLU7EGze~;UYPyIS7ITfo9v~;NK~_Y~_m~;5R~;9kOpH4L5K~_XvK82nr~;PORcCKPwflqndO~;84f28XUN~_nPJt940hzn5Y0~;2T~;1~;AX635~_~;5H2efTJe1eM0BvneJxf1p~;TZfyMeI1~;Db76S8~_TrsZNLTHvNSxb6b6l~_2

https://www.face ...

admin

Giáo viên giới thiệu
Giáo viên giới thiệu
Giáo viên giới thiệu

Ứng dụng hữu ích

Picture Dictionary English

Picture Dictionary ...

Picture dictionary is something where the definition of ...

Tải về
Android Os
Quay lại
Google Play Newsstand

Google Play Newsstand

Với Google Play Newsstand, hãy khám phá thêm các tin tức ...

Tải về
Android Os
Quay lại
Google Translate

Google Translate

Phá bỏ rào cản ngôn ngữ với Google Dịch • Dịch giữa hơn ...

Tải về
Audio Cambridge Advanced TR

Audio Cambridge ...

The Audio Cambridge Advanced Learner`s Dictionary ...

Tải về
bristish bristish bristish bristish bristish bristish bristish