Bí quyết học giỏi tiếng AnhNói

Các từ để hỏi thông dụng trong tiếng Anh

Question Words

 

Question Words in English

 

Các từ dùng để hỏi thông dụng nhất trong tiếng Anh

 

WHO

WHO chỉ được dùng khi hỏi về người

 • Who is the best football player in the world?
 • Who are your best friends?
 • Who is that strange guy over there?

WHERE

WHERE dùng để hỏi vị trí và địa điểm

 • Where is the library?
 • Where do you live?
 • Where are my shoes?

WHEN

WHEN dùng để hỏi thời gian và sự kiện

 • When do the shops open?
 • When is his birthday?
 • When are we going to finish?

WHY

WHY dùng để hỏi nguyên nhân và tìm lí do của sự việc

 • Why do we need a nanny?
 • Why are they always late?
 • Why does he complain all the time?

Câu trả lời thường bắt đầu bằng  "Because..."


WHAT

WHAT dùng để hỏi về 1 sự việc, 1 điều chưa biết

 • What is your name?
 • What is her favourite colour?
 • What is the time?

WHICH

WHICH dùng để hỏi khi cần biết đáp án của 1 sự lựa chọn. (= I want to know the thing between alternatives)

 • Which drink did you order – the rum or the beer?
 • Which day do you prefer for a meeting – today or tomorrow?
 • Which is better - this one or that one?

HOW

HOW idùng để hỏi cách tiến hành 1 sự việc đã diễn ra. (= I want to know the way)

 • How do you cook paella?
 • How does he know the answer?
 • How can I learn English quickly?

Với HOW chúng ta có thêm nhiều dạng câu hỏi như sau:


How much – để hỏi giá (uncountable nouns)

 • How much time do you have to finish the test?
 • How much is the jacket on display in the window?
 • How much money will I need?

How many – để hỏi số lượng (countable nouns)

 • How many days are there in April?
 • How many people live in this city?
 • How many brothers and sister do you have?

How often – để hỏi về sự thường xuyên

 • How often do you visit your grandmother?
 • How often does she study?
 • How often are you sick?

How far – để hỏi về khoảng cách

 • How far is the university from your house?
 • How far is the bus stop from here?

Học viên tiêu biểu

https://www.facebook.com/yeskids/photos/ms.c.eJxFk0GSBSEIQ280JQIi97~;Y~;E469PJVAkLUrusVuTJjWZ6~;ftjv2Xude4uc6Q~;XXuTIhm7x~_sN~;Xs8~_w4~;evoaf~;vv4y7ngvy026JnDqN~;75UN~;9TD8ofMO~;Tb~_ov9j~_H3qL~;m~_XAn~;0T5F~;~_5h7Dv73UX2yQv1OczzU~_e3M881jP4mfwd07fccDbZh9PMSG~;mdP4z~_I78F7rO3OKHn~_Bv1c5~;bqO9h1N8Uc3~;lHb9xnnrTec76UL0jPzvaJ~;i~_juqD~;Y~;6B~;IL5RnR5HlvuJ~_4Ib5knX~;YL9SvOM~;aw9D901F~;lEfhvVcr32r498f0a57r1DXvPeTR8T9q5u0N3YYv9Mph9I93n1yLuovxv8KPmHn56LifUr5prNd~;Swv4dw4~;8yy9jzT8h98ne3mT62P0U77pi7rOc

https://www.face ...

admin

https://www.facebook.com/yeskids/photos/pcb.953821024662171/953820894662184/?type=1&theater

https://www.face ...

admin

https://www.facebook.com/yeskids/photos/ms.c.eJw9l9cRAyEMRDvygAIS~;Tdmbpflz28UEEqcd~_4dMa28fe747Y~_X26i5fDTZsz7OdnL0hv4sstX85Gvtyz0~_udsSZ4zYu1vc5Lz~_R8Pe7fLcYJuXLT5~;1pIb5VNyD~;C453kY~;LvkAf~_5Zb~;oLx4znqF4akLujxd5XG7kJ1P56frsu3X~_xn27JN~;I1zG6~_RuIN32Jm~;m~;~_jEX7FP6s8k3njCeP6VvixziDf0QMz~_p~;JyAIHfJA~;LYkif8RUu~_UN~_oLU7EGze~;UYPyIS7ITfo9v~;NK~_Y~_m~;5R~;9kOpH4L5K~_XvK82nr~;PORcCKPwflqndO~;84f28XUN~_nPJt940hzn5Y0~;2T~;1~;AX635~_~;5H2efTJe1eM0BvneJxf1p~;TZfyMeI1~;Db76S8~_TrsZNLTHvNSxb6b6l~_2

https://www.face ...

admin

https://www.facebook.com/yeskids/photos/pb.148867468490868.-2207520000.1441689145./983490355028571/?type=3&theater

https://www.face ...

admin

https://www.facebook.com/yeskids/photos/pcb.979911862053087/979910488719891/?type=1&theater

https://www.face ...

admin

Giáo viên giới thiệu
Giáo viên giới thiệu
Giáo viên giới thiệu

Ứng dụng hữu ích

Google Play Newsstand

Google Play Newsstand

Với Google Play Newsstand, hãy khám phá thêm các tin tức ...

Tải về
Android Os
Quay lại
Google Translate

Google Translate

Phá bỏ rào cản ngôn ngữ với Google Dịch • Dịch giữa hơn ...

Tải về
Picture Dictionary English

Picture Dictionary ...

Picture dictionary is something where the definition of ...

Tải về
Android Os
Quay lại
Audio Cambridge Advanced TR

Audio Cambridge ...

The Audio Cambridge Advanced Learner`s Dictionary ...

Tải về
bristish bristish bristish bristish bristish bristish bristish