Bí quyết học giỏi tiếng AnhNói

Giới thiệu và chào hỏi thông dụng trong ...

Giới thiệu và chào hỏi thông dụng trong giao tiếp tiếng anh

Hôm nay YES xin giới thiệu đến các bạn 1 số mẫu câu thông dụng để giới thiệu bản thân trong giao tiếp hàng ngày bằng tiếng Anh. Những mẫu câu dơn giản này sẽ giúp bạn có thể giao tiếp những mâu câu đơn giản nhất một cách nhanh chóng. Chúc các bạn thành công!

 

Word List
Greeting People
Hello. / Hi.
Good morning.
Good morning. (bis 12 Uhr) / Good afternoon.
Good evening .
Introducing People
What's your name?
My name is …
I am …
Haven't we met (before)?
Yes, I think we have.
No, I don't think we have.
I think we've already met.
I don't think we've met (before).
This is …
Meet …
Have you met …?
Yes, I have.
No, I haven't.
Yes, I think I have.
No, I don't think I have.
Hello, … (name)
Nice to meet you. (informal)
Pleased to meet you.
How do you do? (formal)
Nice to see you.
Nice to see you again.
Say Goodbye
(It was) nice meeting you.
Good bye.
Bye. / See you.
See you later.
See you soon.
See you tomorrow.
See you next week.
Good night.
Health
How are you?
How are you today?
Fine, thank you/thanks.
Not too bad.
Very well.
I'm okay / all right.
Not too well, actually.
What's wrong with you?
What's the matter with you?
Are you all right?
I'm tired .
I'm exhausted .
I've got a cold.

 

Học viên tiêu biểu

https://www.facebook.com/yeskids/photos/pcb.953821024662171/953820857995521/?type=1&theater

https://www.face ...

admin

https://www.facebook.com/yeskids/photos/pcb.977439702300303/977438422300431/?type=1&theater

https://www.face ...

admin

https://www.facebook.com/yeskids/photos/pcb.986323334745273/986322931411980/?type=1&theater

https://www.face ...

admin

https://www.facebook.com/yeskids/photos/pcb.953821024662171/953820894662184/?type=1&theater

https://www.face ...

admin

https://www.facebook.com/yeskids/photos/pcb.979911862053087/979910382053235/?type=1&theater

https://www.face ...

admin

Giáo viên giới thiệu
Giáo viên giới thiệu
Giáo viên giới thiệu

Ứng dụng hữu ích

Google Play Newsstand

Google Play Newsstand

Với Google Play Newsstand, hãy khám phá thêm các tin tức ...

Tải về
Android Os
Quay lại
Picture Dictionary English

Picture Dictionary ...

Picture dictionary is something where the definition of ...

Tải về
Android Os
Quay lại
Audio Cambridge Advanced TR

Audio Cambridge ...

The Audio Cambridge Advanced Learner`s Dictionary ...

Tải về
Google Translate

Google Translate

Phá bỏ rào cản ngôn ngữ với Google Dịch • Dịch giữa hơn ...

Tải về
bristish bristish bristish bristish bristish bristish bristish