Bí quyết học giỏi tiếng AnhTừ Vựng

Ngày , tháng và các mùa trong năm

Ngày , tháng và các mùa trong năm

 

 
Ngày của tuần
 
Thứ hai _ Monday
Thứ ba _ Tuesday
Thứ tư _ Wednesday
Thứ năm _ Thursday
Thứ sáu _ Friday
Thứ bảy _ Saturday
Chủ Nhật_  Sunday
 
Thứ bảy và chủ nhật được biết đến như những ngày cuối tuần.
 
 
Tháng của năm
 
Tháng một _ January
Tháng hai _ February
Tháng ba  _ March
Tháng bốn _ April
Tháng năm _ May
Tháng sáu _ June
Tháu bảy _ July
Tháng tám _ August
Tháng chín _ September
Tháng mười _ October
Tháng mười một _ November
Tháng mười hai _ December
 
 
 
 
Mùa của năm
 
Mùa hè _ Summer
Mùa đông _ Winter
Mùa xuân _ Spring
Mùa thu _ Autumn / Fall
( Fall được sử dụng ở Hoa Kỳ, Autumn  được sử dụng ở các nước khác. )
 
Hãy nhớ rằng, trong tiếng Anh có chữ cái đầu tiên của ngày, tháng hoặc mùa luôn luôn là chữ in hoa.
 
January correct - january incorrect
Thursday correct - thursday incorrect
Spring correct - spring incorrect

 

Học viên tiêu biểu

https://www.facebook.com/yeskids/photos/ms.c.eJw9l9cRAyEMRDvygAIS~;Tdmbpflz28UEEqcd~_4dMa28fe747Y~_X26i5fDTZsz7OdnL0hv4sstX85Gvtyz0~_udsSZ4zYu1vc5Lz~_R8Pe7fLcYJuXLT5~;1pIb5VNyD~;C453kY~;LvkAf~_5Zb~;oLx4znqF4akLujxd5XG7kJ1P56frsu3X~_xn27JN~;I1zG6~_RuIN32Jm~;m~;~_jEX7FP6s8k3njCeP6VvixziDf0QMz~_p~;JyAIHfJA~;LYkif8RUu~_UN~_oLU7EGze~;UYPyIS7ITfo9v~;NK~_Y~_m~;5R~;9kOpH4L5K~_XvK82nr~;PORcCKPwflqndO~;84f28XUN~_nPJt940hzn5Y0~;2T~;1~;AX635~_~;5H2efTJe1eM0BvneJxf1p~;TZfyMeI1~;Db76S8~_TrsZNLTHvNSxb6b6l~_2

https://www.face ...

admin

https://www.facebook.com/yeskids/photos/pb.148867468490868.-2207520000.1441689299./983454878365452/?type=3&theater

https://www.face ...

admin

https://www.facebook.com/yeskids/photos/pcb.958082487569358/958080297569577/?type=1&theater

https://www.face ...

admin

https://www.facebook.com/yeskids/photos/pcb.977439702300303/977438422300431/?type=1&theater

https://www.face ...

admin

https://www.facebook.com/yeskids/photos/pcb.953821024662171/953820894662184/?type=1&theater

https://www.face ...

admin

Giáo viên giới thiệu
Giáo viên giới thiệu
Giáo viên giới thiệu

Ứng dụng hữu ích

Picture Dictionary English

Picture Dictionary ...

Picture dictionary is something where the definition of ...

Tải về
Android Os
Quay lại
Google Translate

Google Translate

Phá bỏ rào cản ngôn ngữ với Google Dịch • Dịch giữa hơn ...

Tải về
Google Play Newsstand

Google Play Newsstand

Với Google Play Newsstand, hãy khám phá thêm các tin tức ...

Tải về
Android Os
Quay lại
Audio Cambridge Advanced TR

Audio Cambridge ...

The Audio Cambridge Advanced Learner`s Dictionary ...

Tải về
bristish bristish bristish bristish bristish bristish bristish