Câu hỏi thường gặp

Hướng dẫn học lớp Offline

Hướng dẫn học lớp Offline

Bước 1: truy cập www.yes.edu.vn

 

Truy cap | yes.edu.vn

 

 

 

Bước 2: click Đăng nhập

 

 

 

Dang nhap 1 | yes.edu.vn

 

Bước 3: nhập email và mật khẩu do YES! đã cung cấp

 

 

Dang nhap 2 | yes.edu.vn

 

 

Bước 4: chọn lớp học của con đang học.

 

 

Chon lop | yes.edu.vn

 

Có thể sử dụng để:

●    Xem nội dung các buổi học

●    Xem tên các bạn cùng lớp

●    Xem ảnh trong lớp của con (nếu có)

●    Comment, trao đổi nếu cần.

 

Bai hoc | yes.edu.vn

 

 

Binh luan | yes.edu.vn

 

 

Bước 5: Xem danh sách bài tập giáo viên giao cho lớp của bạn và click vào một bài tập để bắt đầu làm bài.

 

 

huong dan hoc 5 | yes.edu.vn

 

 

Bước 6: Tiến hành làm bài tập, sau đó bấm nút "Hoàn thành bài thực hành" để được hệ thống chấm điểm.

 

 

huong dan hoc 6 | yes.edu.vn

 

huong dan hoc 7 | yes.edu.vn

 

huong dan hoc 8 | yes.edu.vn

 

Học viên tiêu biểu

https://www.facebook.com/yeskids/photos/pcb.979911862053087/979910382053235/?type=1&theater

https://www.face ...

admin

https://www.facebook.com/yeskids/photos/pcb.977439702300303/977438422300431/?type=1&theater

https://www.face ...

admin

https://www.facebook.com/yeskids/photos/ms.c.eJw9l9cRAyEMRDvygAIS~;Tdmbpflz28UEEqcd~_4dMa28fe747Y~_X26i5fDTZsz7OdnL0hv4sstX85Gvtyz0~_udsSZ4zYu1vc5Lz~_R8Pe7fLcYJuXLT5~;1pIb5VNyD~;C453kY~;LvkAf~_5Zb~;oLx4znqF4akLujxd5XG7kJ1P56frsu3X~_xn27JN~;I1zG6~_RuIN32Jm~;m~;~_jEX7FP6s8k3njCeP6VvixziDf0QMz~_p~;JyAIHfJA~;LYkif8RUu~_UN~_oLU7EGze~;UYPyIS7ITfo9v~;NK~_Y~_m~;5R~;9kOpH4L5K~_XvK82nr~;PORcCKPwflqndO~;84f28XUN~_nPJt940hzn5Y0~;2T~;1~;AX635~_~;5H2efTJe1eM0BvneJxf1p~;TZfyMeI1~;Db76S8~_TrsZNLTHvNSxb6b6l~_2

https://www.face ...

admin

https://www.facebook.com/yeskids/photos/pb.148867468490868.-2207520000.1441689145./983490355028571/?type=3&theater

https://www.face ...

admin

https://www.facebook.com/yeskids/photos/pcb.977439702300303/977439532300320/?type=1&theater

https://www.face ...

admin

Giáo viên giới thiệu
Giáo viên giới thiệu
Giáo viên giới thiệu

Ứng dụng hữu ích

Google Play Newsstand

Google Play Newsstand

Với Google Play Newsstand, hãy khám phá thêm các tin tức ...

Tải về
Android Os
Quay lại
Picture Dictionary English

Picture Dictionary ...

Picture dictionary is something where the definition of ...

Tải về
Android Os
Quay lại
Audio Cambridge Advanced TR

Audio Cambridge ...

The Audio Cambridge Advanced Learner`s Dictionary ...

Tải về
Google Translate

Google Translate

Phá bỏ rào cản ngôn ngữ với Google Dịch • Dịch giữa hơn ...

Tải về
bristish bristish bristish bristish bristish bristish bristish